Publications

Hotuba ya Mhe. Mkuchika akifungua Jengo la TAKUKURU Wilaya ya Ngorongoro

Maelezo ya Kapt. (Mst) Mhe. Mkuchika wakati wa Hafla ya Uzinduzi Jengo la Ofisi ya TAKUKURU Manyoni

Internal Information and Communication Technology Acceptable Use Policy

Internal ICT Security Policy

Internal Information and Communication Technology Strategy