Guidelines

Mwongozo wa Mavazi kwa Watumishi wa Umma- Mavazi ya Wanawake

Kijitabu cha Maadili kuhusu Kufanya Kilicho Sahihi

Mwongozo wa Mavazi kwa Watumishi wa Umma- Mavazi ya Wanaume

Ethics Booklet on Doing the Right Thing