Hotuba ya Waziri Mhe. Kapt.Mkuchika ya ufunguzi-mafunzo Viongozi wa Halmashauri - 1 Oktoba 2018 TPSC

Hotuba ya Waziri, Mhe. Kapt. Mkuchika kikao cha Wakuu wa Idara za Utawala na Rasilimaliwatu, IRDP