Integrity Pledge for the Private Sector

Fomu ya Maombi ya Likizo

Fomu ya Mfumo wa Wazi wa Mapitio na Tathmini ya Utendaji Kazi (OPRAS)

Fomu ya Ahadi ya Uadilifu kwa Viongozi wa Umma

Fomu za Ahadi ya Uadilifu kwa watumishi wa Umma