Guidelines

Kijitabu cha Maadili kuhusu Kufanya Kilicho Sahihi

Mwongozo wa Mavazi kwa Watumishi wa Umma- Mavazi ya Wanaume

Ethics Booklet on Doing the Right Thing

Kitini cha kufundishia mwongozo wa kudhibiti VVU,UKIMWI na Magonjwa Yasioambukizwa katika Utumishi

Mwongozo wa Beji za Watumishi wa Umma (2016)