Mwongozo wa Kusimamia na Kuendesha Tovuti za Serikali

Monitoring and Evaluation System Framework

Mwongozo wa Anuai za Jamii

Kanuni za Maadili ya Utendaji katika Utumishi wa Umma

Business Process Improvement Guideline