Mwongozo wa Beji za Watumishi wa Umma (2016)

Mwongozo wa mawasiliano kwa njia ya video serikalini

Mwongozo wa Huduma kwa Watumishi wa Umma wenye Ulemavu

HCMIS Security Policy Guidelines

Public Service Training Policy 2013