Public Service Training Policy 2013

Management Standard checklist

Mwongozo wa Kusimamia na Kuendesha Tovuti za Serikali

Monitoring and Evaluation System Framework

Mwongozo wa Anuai za Jamii