Mwongozo wa mawasiliano kwa njia ya video serikalini

Mwongozo wa Huduma kwa Watumishi wa Umma wenye Ulemavu

HCMIS Security Policy Guidelines

Public Service Training Policy 2013

Management Standard checklist