Toleo Na.3 la tarehe 18 Januari 2019

Toleo Na.2 la tarehe 11 Januari 2019

Toleo Na.1 la tarehe 4 Januari 2019

Toleo Na.52 la tarehe 28 Desemba 2018

Toleo Na.51 la tarehe 21 Desemba 2018