Amendment Act. No. 24 of 2015

Amendment Act No. 13 of 2016

Amendment Act No. 2 of 2013

Amendment Act No. 1 of 2018

Sera ya Menejimenti na Ajira katika Utumishi wa Umma Toleo Na. 2(2008)