Maswali na Majibu

Ufafanuzi kuhusu mtumishi wa umma anayeishi na VVU

Kwa mujibu wa Waraka wa Utumishi Na.2 wa mwaka 2014 kuhusu kudhibiti Virusi Vya UKIMWI na Magonjwa Sugu Yasiyoambukizwa mahali pa Kazi katika Utumishi wa Umma, Mamlaka za Ajira zina wajibu wa kuwahudumia watumishi waliojitokeza kuwa wanaishi na VVU na UKIMWI kwa kuwapatia fedha kiasi kisichopongua Shs. 50,000/= na kisichozidi Sh. 100,000/= kwa mwezi. Aidha, watumishi wanatakiwa kuwezeshwa na kupatiwa mafunzo na huduma ya ushauri nasaha mara kwa mara.