Maswali na Majibu

Je, Wizara ina utaratibu gani kufahamu watumishi wangapi wako masomoni?

Ofisi ya Rais,Menejimenti ya Utumishi wa Umma (ina utaratibu wa kuwahimiza waajiri wote kama:Wizara,Idara Zinazojitegemea,Wakala na Sekretarieti za Mikoa kutunza kumbukumbu za watumishi ambao wako masomoni na watakaokuwa masomoni na kuwasilisha Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma kila mwaka wa fedha kupitia miongozo na nyaraka mbalimbali ikijumuisha mipango na mahitaji ya mafunzo ya kila taasisi.Aidha, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma ina utaratibu wa kuhifadhi kumbukumbu kwa watumishi ambao wako masomoni nje ya nchi.Utaratibu huu unaendelea kuboreshwa kwa kuwatambua watumishi ambao hawarejei nyumbani mara baada ya kumaliza masomo yao kwa kushirikiana na waajiri.